Led dây

Led Dây ANA-LED-100M (RGB) 3014
Led Dây ANA-LED-100M (Đơn màu) 3014