GIƯỜNG TẦNG GI-02-02

Mã sản phẩm:  GI-02-02

Nhà sản xuất:  Công Ty TNHH TM & DV Bình Sơn

0₫

Giường tầng GI-02-02 Giường tầng GI-02-00 Giướng 2 tầng, Có giát, Có cọc màn Khung chân ống phi 30x30,Khung giát ống phi 25x25, có...

Giường tầng GI-02-02


Giường tầng GI-02-00  Giướng 2 tầng, Có giát, Có cọc màn
Khung chân ống phi 30x30,Khung giát ống phi 25x25, có bàn viết,  có hòm đồ

Chất liệu:Giường tầng GI-02-00. Giường 2 tầng, khung chân ống phi 30x30,Khung giát ống phi 25x25. Có bàn viết, có hòm đồ

Kích thước:L1900xW850xH1850

Sản phẩm liên quan